cách làm squishy handmade kiểu mới😍(punka kid).

Download video Channel: Punka Kids

Đây là mình thử làm nên không chậm tăng cho lắm.

Và mình sẽ thử sáng tạo giống chị emy một số cách khác để thành công hơn nữa. Cả nhà youtube thân mến. Giúp punka like,share,sub kênh @ka pun nha.

Fb: Thuyz tiênnzz.( zầy là mọi người biết mình tên gì òi ha).😘

Keyword most popular